MEMBER CENTER: Join The Community, Be Recognized, Post, Share, Vote, Rate, Comment.

MEMBER CENTER: Join The Community, Be Recognized, Post, Share, Vote, Rate, Comment.

Create an account


Votes

In my lightboxes:

Bình Minh Thung Lũng
Photo By Hoang Hai Thinh

  • Title: Bình Minh Thung Lũng
  • State/Province/Region:
  • Country: Viet Nam
  • Nearest Area: Miền Bắc Việt nam
  • Nearest Town: Lang son
  • Brief Directions: Tôi có gần 3 giờ để trèo lên 1 mỏm núi cao 617m để nhìn thấy cảnh này. Thật là tuyệt
  • Best Season: Autumn
  • Description: Tháng 7, lúa ở Thung lũng Bắc sơn bắt đầu chín,vào buổi sáng những ãnh nắng xuyên qua khe núi trải xuống những cánh đồng màu vàng thật là đẹp mắt
  • Gear: Nikon
This Photo Has Been Viewed 1572 times
  • Edit Image Details

2 Comments

You have been blocked from submitting comments.

Add Comment

 

Click here to view our Interactive Gallery Terms & Conditions.

Most Recent Gallery Comments